blissianhotel

 

Warning: Undefined array key "nguoilon" in /home/pytechco/miamiphuyen.com/wp-content/themes/flatsome-child/template-da-ressult.php on line 46

Warning: Undefined array key "treem" in /home/pytechco/miamiphuyen.com/wp-content/themes/flatsome-child/template-da-ressult.php on line 55

Phòng đôi thường

Từ 500.000VNĐ


Phòng đôi thường

Từ 500.000VNĐ

 • Giường: 1m8
 • Số người ở tối đa: 2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Kích thước phòng: 27m2

Phòng đôi thường có ban công

Từ 500.000VNĐ

 • Giường: 1 giường Queen size 1m8
 • Số người ở tối đa: 2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Kích thước phòng: 31m2

Phòng đôi lớn có ban công

Từ 500.000VNĐ

 • Giường: 1 giường 2m4 hoặc 2 giường 1m2
 • Số người ở tối đa: 2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Kích thước phòng: 31m2

Phòng đôi lớn

Từ 500.000VNĐ


Phòng đôi lớn

Từ 500.000VNĐ

 • Giường: 1 giường 2m4 hoặc 2 giường 1m2
 • Số người ở tối đa: 2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Kích thước phòng: 27m2