blissianhotel

 

Phòng đôi thường

Từ

 • Giường: 1m8
 • Số người ở tối đa: 2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Kích thước phòng: 27m2

Phòng đôi thường có ban công

Từ

 • Giường: 1 giường Queen size 1m8
 • Số người ở tối đa: 2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Kích thước phòng: 31m2

Phòng đôi lớn có ban công

Từ

 • Giường: King size 2m2
 • Số người ở tối đa: 2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Kích thước phòng: 31m2

Phòng đôi lớn

Từ

 • Giường: 1 giường 2m2 hoặc 2 giường 1m1
 • Số người ở tối đa: 2 người lớn, 1 trẻ em dưới 6 tuổi
 • Kích thước phòng: 27m2